Zawartość koszyka
0 szt. o wartości 0,00 zł Koszyk
Nie jesteś zalogowany
Załóż swoje konto
załóż konto zaloguj się
W koszyku
0
Wartość
zamówienia
0,00 zł
netto 0,00 zł
koszyk zamawiam

Regulamin Sklepu Internetowego

Spis treści:

§ 1. Informacje ogólne – terminologia.

§ 2. Konto użytkownika i jego funkcje.

§ 3. Zasady składania zamówień.

§ 4. Cennik.

§ 5. System Rabatów – Promocje.

§ 6. Zasady dokonywania płatności.

§ 7. Zasady realizacji zamówień.

§ 8. Wysyłka – Dostawa.

§ 9. Czas realizacji zamówienia.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego.

§ 11. Warunki Reklamacji.

§ 12. Odstąpienie od Umowy zakupu.

§ 13. Postanowienia końcowe – Polityka prywatności - Cookies.

§ 14. Pliki do pobrania.


§ 1. Informacje ogólne – terminologia.

 

1. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego, którego własność należy do firmy:

 

PPHU AS-DESIGN

CAR SPOILER

UL.ARKI BOŻKA 3

41-902 BYTOM

NIP:641-139-16-14

REGON:272389665

Tel:32-28-22-282

Fax:32-28-22-284

Info.carspoiler@gmail.com

Właściciel: Andrzej Szostek

 

2. Sklep internetowy – Witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.tuning.slask.pl. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe i winno być dokonywane w celu uniknięcia błędów podczas jego odwiedzania za pomocą komputera klasy PC lub pochodnych z aktywnym połączeniem do sieci internetowej. Sprzęt taki powinien być wyposażony w system operacyjny Windows, Linux lub Mac OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, z którymi witryna ma stwierdzoną pełną zgodność w dziedzinie funkcjonowania. W przypadku obsługi poprzez inne sprzęty umożliwiające korzystanie z sieci internet i powstałych w wyniku tego błędów nie ma podstawy do roszczeń wobec właściciela sklepu.

 

3. Regulamin Sklepu Internetowego AS-DESIGN określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Firmy PPHU As-Design Car Spoiler z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Arkadiusza Bożka 3 zwanego dalej sprzedawcą, a Kupującym zwanym dalej Klientem i jest integralną częścią umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

4. Kupującym w sklepie może być zarówno podmiot gospodarczy jak i konsument. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna, musi posiadać pełną zdolną do czynności prawnych oraz być pełnoletnia.

 

5. Konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)

 

6. Umowa umowa zawierana pomiędzy stronami (sprzedającym a kupującym), której integralną częścią jest Regulamin. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim oraz tylko i wyłącznie z osobami pełnoletnimi w przypadku stwierdzenia przez Administratora że Klient składający zamówienie nie jest pełnoletni Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 

7. Założenie przez Klienta Konta w sklepie (Rejestrację) oraz złożenie zamówienia na określony artykuł oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie wysłania przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu, oraz koszt ewentualnej dostawy towaru, który jest jasno określony w procesie składania zamówienia. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) jak też ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) z późniejszymi zmianami.

 

8. Konto – dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu część naszej witryny, w której Użytkownik może edytować swoje dane osobowe, z możliwością usunięcia włącznie. W rozumieniu pojęcia konta należy dodać usługę sprzedaży świadczoną przez sklep internetowy, jak i Newsletter który jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedającego, służącą celom marketingowym oraz informowaniu o zmianach w funkcjonowaniu witryny. Usługa ta jest realizowana poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), polegająca na przesłaniu informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zarejestrowanie się Użytkownika stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług Newslettera. Użytkownik konta ma prawo w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera poprzez aktywowanie odnośnika wypisz się co powoduje że Administrator systemu otrzymuje informację z chęcią rezygnacji z takiej usługi, a system automatycznie usunie subskrypcję z bazy danych, co jest potwierdzone natychmiastową informacją zwrotną. Rezygnacja z Newslettera nie jest równoznaczną z zamknięciem konto w naszym Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika.

 

9. Rejestracja – wypełnienie w procesie składania zamówienia interaktywnego formularza w którym podawane są dane osobowe, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i akceptację obowiązującego Regulaminu. Proces rejestracji w naszym sklepie jest potwierdzany aktywacją konta, poprzez uruchomienie (kliknięcie) w link aktywujący konto, który zostaje przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail i zawiera treść obowiązującego Regulaminu. W przypadku rejestracji podmiotów gospodarczych Administrator sklepu dokonuje weryfikacja Użytkownika. Rejestracja w sklepie (usługa konta i newslettera) jest całkowicie darmowa.

 

10. Dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim ani żadnym innym podmiotom gospodarczym. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 

11. Weryfikacja Użytkownika (Klienta) jest to czynność, którą wykonuje Administrator Sklepu ( Sprzedawca).W momencie pełnej rejestracji i aktywacji konta Klienta w sklepie internetowym administrator sklepu sprawdza poprawność umieszczonych Danych Osobowych oraz kontaktowych i jeśli nie stwierdzi żadnych nie prawidłowości to Klient otrzymuje status Klienta Zweryfikowanego. Cała procedura odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub w niektórych przypadkach Administrator może zdecydować się na kontakt telefoniczny.

 

Spis treści.

 

§ 2. Konto użytkownika i jego funkcje.

 

W sklepie są stosowane trzy rodzaje kont Użytkownika (Klienta):

 

1. Konto Gość – jest to konto, które nie wymaga rejestracji w sklepie, jako Klienta zweryfikowanego. Posiadacz takiego konta ma dostęp do pełnej oferty sklepu internetowego. Jest to każdy Klient składający zamówienie w sklepie bez przeprowadzenia pełnej rejestracji i poddaniu się weryfikacji przez administratora sklepu. Klient Gość jest pozbawiony dostępu do swojego Panelu „Moje Konto” jak również nie ma możliwości zakupu z systemem Rabat-owania. Zasady realizacji zamówień takiego konta zostały opisane w § 7. Regulaminu.

 

2. Konto Klienta Zweryfikowanego – jest to konto Klienta, który przeprowadził pełną rejestrację oraz został zweryfikowany przez administratora sklepu. Posiadacz takiego konta ma dostęp do pełnej oferty sklepu internetowego. Klient, który posiada konto zweryfikowane ma również dostęp do swojego Panelu „Moje Konto”, w którym znajdzie pełną informację na temat systemu rabatowego oraz obecnej wysokości rabatu przyznanego, złożonych zamówień ich wyceny oraz ich stanu realizacji, danych osobowych, które może na bieżąco może edytować. Posiadacz tego konta zostaje automatycznie objęty systemem Rabat-owania. Zasady realizacji zamówień takiego konta zostały opisane w § 7. Regulaminu.

 

3. Konto Diler - jest to konto Klienta zweryfikowanego, który przeprowadził pełną rejestrację oraz został zakwalifikowany/zweryfikowany przez administratora sklepu, jako konto Firmowe (podmiot gospodarczy). Posiadacz takiego konta ma dostęp do pełnej oferty sklepu internetowego przy zastosowaniu Cennika Hurtowego. Konto Diler jest przyznawane tylko i wyłącznie Firmom, które prowadzą działalność ściśle związaną z Motoryzacją oraz prowadzą dalszą odsprzedaż artykułów motoryzacyjnych bądź też są dostarczycielami Artykułów oferowanych w naszym sklepie internetowym. Klient posiadający takie konto ma dostęp do swojego Panelu „Panel Dilera”, w którym ma aktualne informacje na temat wprowadzonych nowości oraz zmian w Ofercie Firmy jak i sklepie internetowym, pełny dostęp do swoich danych osobowych, które może na bieżąco edytować, informacje o systemie rabatowym, jakim został objęty, jaki i obecnej wysokości rabatu przyznanego. W panelu tym jest również dostęp do pełnych informacji na temat złożonych zamówień ich wyceny jak i stanu realizacji. Zasady realizacji zamówień takiego konta zostały opisane w § 7. Regulaminu.

 

Spis treści.

 

§ 3. Zasady składania zamówień.

 

1. Klient składa zamówienie poprzez wskazuje wybrany Towar, a następnie poprzez dodanie go do wirtualnego koszyka. Następny krokiem jest wypełnienie wirtualnego formularza w którym podaje dane zgodnie z szczegółowymi wskazówkami określającymi dane pole formularza zakupowego. Kolejnym krokiem jest Akceptacja Regulaminu i wybór dokumentu potwierdzającego zakup Towaru (faktura VAT lub Paragon fiskalny). Następną czynnością jest wybór formy dostawy zakupionego Towaru oraz wciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” (lub inny równoznaczny w treści) co jest potwierdzane poprzez przesłanie przez Sprzedającego automatycznej wiadomości e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera również Regulamin oraz wskazówki informujące o zakończeniu procesu potwierdzenia zamówienia do których Kupujący powinien się zastosować. Moment zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku otrzymanego w wiadomości potwierdzającej chęć zakupu towarów, jest momentem zawarcia umowy. W chwili zawarcia umowy przez Kupującego, pełna treść umowy utrwalana jest w postaci zapisu elektronicznego w systemie informatycznym Sprzedającego i udostępniana jest Kupującemu w postaci elektronicznej (plik PDF) na wyraźny wniosek Kupującego. W razie wątpliwości co do poprawności i rzetelności wprowadzonych danych podanych w procesie składania zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia i weryfikacji. Proces ten może spowodować powstrzymanie się od realizacji zamówienia.

 

2. Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę przez cały rok nie wyłączając z tego świąt oraz dni ustawowo wolnych.

 

  • a) Zamówienia złożone w dni powszednie od 600-1600 i w soboty od godziny 600-1200 są rozpatrywane w tym samym dniu roboczym.
  • b) Zamówienia złożone w Niedziele oraz Święta i dni ustawowo wolne od pracy zamówienia są rozpatrywane następnego dnia roboczego w godzinach urzędowania Firmy.
  • c) Zamówienia, w których ilość artykułów w sklepie wynosi „0” są przyjmowane, lecz ich realizacja następuje zgodnie z zasadami zawartymi w §7 Regulaminu.

 

Spis treści.

§ 4. Cennik.

1. Ceny towarów są podane na stronach sklepu.

2. Ceny podane w sklepie w wersji ostatecznej zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce na dany artykuł, z zachowaniem zgodności z prawem w stosunku do Ustawy o VAT.

3. Ceny dostępne w sklepie internetowym są wykonywane na walucie głównej, czyli zł (Polski złoty).

4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Przesyłki – Dostawy. Koszty te są prezentowane w opcji wyboru (w zależności od formy dostawy) w procesie składania zamówienia i Klient je akceptuje.

Uwagi: Sprzedający i Kupujący mogą ustalić inną od podanych w Sklepie opcję dostawy za zgodną obydwu stron.

5. W sklepie internetowym są dostępne dwa Cenniki:

a) Cennik Detaliczny – jest to cennik dostępny dla Klientów posiadających konto Klienta zweryfikowanego oraz Klientów z kontem typu „Gość”. Ceny podane w sklepie internetowym są podane w trzech walutach:

- Polski złoty ( zł) waluta główna

- Euro ( €) waluta pośrednia

- Dolar ( $) waluta pośrednia

Uwagi:Waluty pośrednie zależą od Aktualnego kursu waluty Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest pobierany automatycznie i Ceny w złotówką są przeliczane na Euro oraz Dolary.

b) Cennik Hurtowy – jest to cennik dostępny tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających konto Dilera.

Uwagi: Posiadacz konta „Diler” jest również objęty Cennikiem Kampanii Promocyjnych, wszystkie zamówienia złożone prze takiego Klienta są przeliczane z Ceny Promocyjnej bez uwzględnienia systemu rabatowego.


5. Ceny widoczne w sklepie internetowym dla posiadaczy kont Klienta zweryfikowane oraz konta typu Diler są pomniejszone automatycznie o Rabat przyznany danemu Klientowi za wyjątkiem Cen artykułów objętych Kampanią Promocyjną, z których Rabat nie jest udzielany.

 

Spis treści.

 

§ 5. System Rabatów – Promocje.

1. System Rabatów – jest to system przyznawania Rabatu danemu Klientowi przez Administratora Sklepu (sprzedawcę).

 

2. System Progi Rabatowe – jest to system automatycznego przyznawania rabatu przeznaczony dla Klientów zweryfikowanych oraz nowych Klientów z kontem „Diler”, który po przekroczeniu odpowiedniego progu wartości łącznych zamówień złożonych w sklepie przez Klienta. Rabat nalicza się automatycznie przy złożeniu następnego zamówienia w sklepie patrz § 4. Regulaminu

3. W sklepie zostały ustawione następujące progi Rabatowe:

od 300,00 zł   -> 2%

od 500,00 zł   -> 4%

od 800,00 zł   -> 5%

od 1000,00 zł -> 7%

od 1500,00 zł -> 10%

od 2000,00 zł -> 12%

od 2500,00 zł -> 15%

od 3500,00 zł -> 18%

od 5000,00 zł -> 20%

od 6500,00 zł -> 25%

 

Uwagi: Każdy Klient, który przekroczy ostatni próg rabatowy zostaje automatycznie przeniesiony do systemu rabatu stałego.

4. System Rabat Stały – jest to system przyznawania rabatu przez Administratora sklepu (sprzedawcę), który jest przeznaczony w głównej mierze dla kont Dilerskich oraz Klientów zweryfikowanych, którzy przekroczyli najwyższy próg rabatowy systemu rabatowego „progi rabatowe”. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalania indywidualnej wysokości rabatu – tylko konta Diler.

Uwagi: Dla obu Systemów Rabatów, pomniejszane są tylko i wyłącznie ceny za zakupione artykuły, jednakże koszt wysyłki pozostają bez zmian, nie są objęte system rabatu.

5. System Promocje – Jest to system kampanii promocyjnych, które oferują w naszym sklepie sprzedawane artykuły w nowej bardzo atrakcyjnej Cenie. Każda kampania promocyjna trwa do odwołania bądź też do wyczerpania zapasów magazynowych danego artykułu. Ceny artykułów dostępne w Kampanii promocyjnej są dostępne tylko dla konta Klientów zweryfikowanych. Ceny będą również widoczne dla konta typu Diler § 4. Regulaminu

Uwagi: Produkty objęte kampanią promocyjną nie są rabatowane dodatkowo przy składaniu zamówienia przez system rabatowy.

 

Spis treści.

§ 6. Zasady dokonywania płatności.

1. W naszym sklepie dostępne są trzy formy uiszczenia opłaty za złożone zamówienie.

2. Przedpłata na rachunek bankowy – Klient wpłaca łączną wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki na rachunek bankowy Sprzedającego. W tej metodzie są dostępne dwa sposoby wpłacenia Wartości zamówienia na rachunek bankowy:

3. - Tradycyjna wpłata na rachunek bankowy, poprzez dokonanie przelewu bankowego za pomocą kanałów internetowych danego Banku, w którym Klient posiada rachunek bankowy lub poprzez wpłacenie wartości zamówienia w jednej z placówek Poczty Polskiej bądź innym punkcie kasowym obsługującym takie wpłaty. Sposób ten może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia. § 7. Regulaminu.

4. - Płatności Internetowe, które w naszym sklepie są realizowane za pomocą Firmy Dotpay S.A, jest to szybka forma przelewu na rachunek Sprzedającego za pośrednictwem kanałów internetowych najpopularniejszych Banków. Płatność taka jest przekazywana na rachunek Sprzedającego w ciągu kilku minut od zlecenia przelewu, co znacznie przyspiesza realizację zamówienia.§ 7. Regulaminu.

5. Przesyłka za pobraniem – Klient uiszcza łączną wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy w momencie dostarczenia przesyłki (przy odbiorze).

Uwagi: W przypadku Klientów zagranicznych, kiedy Towar należy wysłać poza granice Polski, wymagana jest przedpłata 100% zamówienia wraz z kosztami wysyłki.

 

Spis treści.

 

§ 7. Zasady realizacji zamówień.

1. Zasady, jakie obowiązują przy realizacji zamówień zależą w głównej mierze od Konta, jakie posiada Klient oraz od Formy płatności, jaką wybrał dany Klient jednakże, aby realizacja zamówień przebiegała bezproblemowo oraz klient był świadomy, co w danym momencie dzieje się z jego zamówieniem i na jakiem etapie realizacji ono się znajduje określiliśmy cztery statusy zamówienia. Każdy status zamówienia odpowiada obecnemu stanowi realizacji zamówienia.

a) Nowy – Status zamówienia świadczy o tym, że zamówienie zostało przyjęte i czeka na weryfikację i akceptację przez Administratora Sklepu internetowego. Sprzedający sprawdza poprawność złożonego zamówienia oraz wprowadzonych danych do wysyłki (w przypadku konta Gość). Stan takiego zamówienia zmieni się najpóźniej do 24 godzin ( wyłączając niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy) jednakże w kilku przypadkach może stan ten może zostać utrzymany na dłuższy okres. Czynnikami, które mogą spowodować taką sytuację jest:

 

Stan magazynowy zamawianego produktu wynosił, „0” co powoduje dłuższy okres oczekiwania na produkt zamówiony.*

Zamówiony artykuł został jednocześnie zamówiony przez dwóch klientów w tym jeden Klient ma status konta „Gość” a stan magazynowy nie pozwala na realizację jednocześnie obu zamówień, to pierwszej kolejności jest realizowane zamówienie klienta o posiadającego wyższy status konta Klienta w kolejności od najwyższego Klient Diler, Klient Zweryfikowany, Klient Gość.*

Podczas weryfikowania zamówienia Administrator Sklepu zauważył nieprawidłowości w złożonym zamówieniu.*

Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.*

 

* - Klient zostaje poinformowany za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) o powodzie, dla którego jego zamówienie ma wydłużony czas oczekiwania bądź też zostało odrzucone.

b) Zaakceptowany – Status zamówienia świadczy o tym, że zamówienie zostało już poprawnie zweryfikowane przez Administratora Sklepu jak i o tym, że zamówienie zostało przekazane do realizacji oraz nie wystąpiły żadne inne przeszkody, o których mowa w § 7. Regulaminu. Status ten zostaje Automatycznie zmieniony na „Zrealizowany” w pierwszym roboczym dniu wysyłkowym, w dniu tym klient otrzymuje również informację o zmianie statusu wraz z numerem listu przewozowego firmy dostarczającej zamówienie w zależności od wybranego środka transportu podczas składania zamówienia.

 

c) Odrzucony – Status ten mówi o tym, iż zamówienie zostało Odrzucone przez Administratora Sklepu (sprzedającego).Odrzucenie zamówienia może nastąpić z kilku powodów, o których mowa § 7. Regulaminu, bądź też takich powodów jak:

 

Klient jest w sklepie zapisany na liście klientów nie uczciwych.

Już kiedyś składał zamówienie i transakcja nie doszła do skutku z winy Klienta.

Artykuł został wycofany z Oferty.

Klient wybrał formę płatności poprzez Przelewy internetowe lub przedpłatę na rachunek bankowy i nie uiścił opłaty.

Administrator Sklepu zażądał od klienta dodatkowej weryfikacji zamówienia a Klient nie wywiązał się z tego obowiązku.

 

d) Zrealizowany – Status ten informuje o zrealizowaniu przesyłki, gdy zamówienie zostanie wysłane klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Numer Listu przewozowego za pomocą, którego klient jest wstanie zlokalizować przesyłkę w każdej chwili jeśli operator (Dostawca) posiada taką funkcję.

 

Spis treści.

§ 8. Wysyłka-Dostawa.

1. W naszym sklepie internetowym jest dostępnych kilka sposobów doręczenia zamówionych artykułów do Państwa:

a) Przesyłki Pocztowe – Usługa świadczona przez Pocztę Polską S.A*

- Przesyłka pocztowa za pobraniem

- Przesyłka pocztowa

* - Czas realizacji takiej przesyłki orientacyjnie mieści się od 2-4 dni roboczych.

b) Przesyłki Kurierskie – Usługa świadczona przez Firmę Kurierską **

- Przesyłka Kurierska za pobraniem

- Przesyłka Kurierska

** - Czas realizacji takiej przesyłki orientacyjnie mieści się od 1-3 dni roboczych.

c) Dostawa Hurtowa – Usługa świadczona przez naszą Firmę.***

 

*** - Usługa ta kierowana jest tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających konto typu Diler i w innych kontach jest ona nie dostępna.

d) Odbiór osobisty ****

 

**** - Opcja ta jest dostępna dla wszystkich Klientów w siedzibie Firmy w Bytomiu i tylko i wyłącznie w godzinach urzędowania Firmy podanych w danych kontaktowych.

e) Przesyłka poza granice Kraju – przesyłki takie są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia oraz każdego typu konta Klienta.

1. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny).

Wszystkie paczki które zostają nadane z naszej Firmy mają opcję sprawdzenia zawartości przesyłki i klient jest obligowany do jej sprawdzenia i w przypadku, gdy klient stwierdza fakt uszkodzenia przesyłki jest obowiązany sporządzić wraz z kurierem Firmy dostarczającej protokół zniszczenia który należy nie zwłoczne przesłać do naszej Firmy drogą poczty elektronicznej (e-mail) bądź Fax-em. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty roszczeń Reklamacyjnych.

2. Ceny przesyłek dostępnych w sklepie internetowym są podane przy wyborze Formy przesyłki (patrz powyżej) podczas składania zamówienia. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Cen wysyłki jednak nie klientowi, który złożył zamówienie i jego status jest „Zaakceptowany”.

 

Spis treści.

§ 9. Czas realizacji zamówienia.

1. Standardowym czasem na dostarczenie zamówionych Towarów kupującemu jest 14 dni roboczych. Czas ten jest liczony od momentu przesłania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego lub przy płatności realizowanej w formie przedpłaty na rachunek bankowy od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

2. Czas ten zależy głównie od sposobu płatności (§ 6. Regulaminu) oraz formy przesyłki, jaka została wybrana (patrz § 7. Regulaminu) przez klienta jak i dostępności danego artykułu na magazynie.

3. Zamawiający może śledzić status swojego zamówienia w panelu klienta dostępnym po zalogowaniu się w sklepie internetowym AS-DESIGN.

 

4. Wszystkie nasze zamówienia są realizowane w określone dni tygodnia, jest to Poniedziałek, Czwartek oraz Piątek, jeśli w którymś dni wysyłkowym wypada Święto lub Dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia następuje w następnym dniu roboczym po tym święcie.

W każdej opcji wysyłki niezbędne jest podanie numeru telefonu zwłaszcza dla przesyłek kurierskich, (jest to nie zbędne) w przypadku, gdy klient nie poda numeru telefonu przy rejestracji oraz przy składaniu zamówienia, jako konto Gość, Administrator sklepu internetowego ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

5. W przypadku gdy Sprzedający nie wywiązał się z standardowego terminu realizacji zamówienia, Kupujący i Sprzedający wyznaczają dodatkowy termin dostawy który jest terminem ostatecznym. Jeśli Sprzedający jednak nie dostarczył Towarów w ostatecznym terminie, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku jeśli dojdzie do rozwiązania umowy, Sprzedający zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrotu całej zapłaconej kwoty przez Kupującego.

 

 

Spis treści.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego.

1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

żądać wymiany Towaru na nowy

żądać obniżenia ceny

odstąpić od Umowy

 

2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

 

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

 

5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

 

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Spis treści.

 

§ 11. Warunki Reklamacji.

1. Reklamacja dotycząca zawartej umowy może być składana:

- pisemnie, przesłana na adres lub dostarczona osobiście w siedzibie Sprzedającego

- za pomocą FAX-u

- za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)

 

2. Reklamacja winna być składana za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w Regulaminie w § 14. Pliki do pobrania.

 

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający. Koszty te są zwracane klientowi wyłącznie w wypadku zasadnej reklamacji, w wysokości opłaty wg cennika dostawy Sklepu.

 

4. Klient ma prawo również zażyczyć sobie odbioru Towaru przez Sprzedającego, jednak w przypadku niezasadnej Reklamacji, Sprzedający może obciążyć kosztami odbioru Kupującego po cenach najniższej możliwej dostępnej w sklepie formy dostawy danego Towaru.

 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej oraz e-mail. Decyduje data stempla pocztowego przesyłki listownej nadanej przez Sprzedającego.

 

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. (patrz § 1. pkt.2)

 

7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w danym produkcie.

 

8. Reklamacji nie podlegają:

Produkty, które zostały w jakiś sposób uszkodzone przy montażu lub demontażu danego produktu.

Produkty, które na skutek złego użytkowania zostały uszkodzone.

Produkty których wada została stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

10. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)

11. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

12. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

13. W przypadku, gdy klient nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się od decyzji w terminie 7 dni od otrzymanego pisma. Reklamacja taka zostanie wtedy ponownie rozpatrzona a gdy nadal będzie niezadowolony z wyniku ponownego rozpatrzenia reklamacji ma prawo dochodzić swoich racji w Sądzie przy zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.

 

Spis treści.

§ 12. Odstąpienie od umowy zakupu.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271), konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. (Prawo do odstąpienia od umowy).

 

2. Aby skorzystać z w/w prawa, kupujący winien skontaktować się z sprzedawcą poprzez e-mail, telefon oraz złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub poprzez e-mail w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod w dziale § 14. Pliki do pobrania. Następstwem odstąpienia od umowy jest odesłanie towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia chęci skorzystania z w/w prawa.

 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów, oznacza to że Sprzedający NIE ZWRACA PONIESIONYCH KOSZTÓW ODESŁANIA. Towar należy odesłać, jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu i możliwie najlepszym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem podczas transportu ponieważ, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 

4. Wykluczeniom z prawa do odstąpienia od umowy podlegają umowy:

W przypadku gdy dany towar nie jest prefabrykowany lub wyprodukowany według specyfikacji konsumenta służącej jego indywidualnym potrzebom.

W przypadku gdy mamy do czynienia z towarem szybko psującym lub mający krótki termin przydatności do użycia.

W przypadku towarów które po dostarczeniu ze względu na swoje przeznaczenie zostały w trwały sposób połączone z innymi rzeczami.

 

4. Zwrot poniesionych kosztów za zwrócony towar Klient otrzyma w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Forma zwrotu poniesionych kosztów wraz z kosztami dostarczenia – dostawy winna zostać ustalona z kupującym w dniu zgłoszenia odstąpienia od umowy. Sprzedający informuje też że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Oznacza to, że jeżeli konsument miał do wyboru takie opcje dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0 zł, list polecony 10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca mu koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji). Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.

 

Uwagi: Pamiętaj aby ustalić z Sprzedającym formę zwrotu poniesionych kosztów, w innym wypadku Sprzedający ma prawo stosować domyślny zwrot kosztów poprzez przelew bankowy !!!

§ 13. Postanowienia końcowe-Polityka prywatności – cookies.

1. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 032-28-22-282 lub za pomocą poczty elektronicznej info.carspoiler@gmail.com.

 

2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w dostępie do witryny spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych.

 

3. Odpowiedzialność sprzedającego polega na zobowiązaniu dostarczenia towaru bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

4. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z działalnością sklepu niż te określone przez regulamin.

 

5. Pliki cookies – Sklep posługuje się plikami cookies. Pliki te mogą być instalowane na urządzeniach Użytkowników (klientów) za jego wyraźną zgodą (stosowny komunikat przy pierwszej wizycie na naszej stronie). Szczegółowe zasady posługiwania się przez naszą witrynę plikami cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

7. Regulamin jest stworzony w oparciu o art. 8 ust.1 pkt.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. NR.144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili, informacje o takich zmianach są bezzwłocznie umieszczane na stronie sklepu. Jakiekolwiek zmiany obowiązują od dnia wprowadzenia ich w życie i nie mają mocy wstecznej, oznacza to że wszelkie już złożone zamówienia, zrealizowane bądź w trakcie realizacji nie będą renegocjowane, pozostają bez zmian. W przypadku gdy zmiana regulaminu niesie za sobą podwyżkę cen wysyłki lub zasady ich obliczania co naraziłoby klienta na poniesienie dodatkowych kosztów, ma on prawo do odstąpienia od umowy.

9. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa a zawartymi w/w Regulaminie uważa się nieobowiązujące, w ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Spis treści.

§ 14. Pliki do pobrania.

1. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy.doc

2. Formularz Reklamacyjny.doc

3. Dyrektywa_97_7_20.05.1997.pdf

4. Dyrektywa_2000_31_08.06.2000.pdf

5. Ustawa_o_swiadczeniu_uslug_droga_elektroniczna_18_07_2001.pdf

6. Ustawa_z_dnia_2_marca_2000_r._o_ochronie_niektorych_praw_konsumentow.pdf

7. Ustawa_z_dnia_23_kwietnia_1964__kodeks_cywilny.pdf

8. Ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_o_ochronie_danych_osobowych.pdf

Spis treści.

Aby otworzyć w/w pliki należy posiadać przeglądarkę Adobe Reader i OpenOffice

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PPHU AS-Design Car Spoiler©2015 kopiowanie, rozpowszechnianie w części lub całości zabronione.

Zobacz również nasze najpopularniejsze produkty

BMW E-36 Brewki przód krótkie
Brewki reflektora przód krótkie - ABS
BMW E-36 Brewki przód długie
Brewki reflektora przód ABS Długie
VW New Beetle Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS
BMW E-38 Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS
VW Transporter T-4 Spoiler dachowy
Spoiler dachowy Cały
BMW E-87 Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS 
VW Transporter T-4 Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS
BMW E-34 Brewki przód 2 model
Brewki reflektora przód ABS 2 model.
BMW E-30 Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS
BMW E-39 Brewki przód
Brewki reflektora przód ABS
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »